كل عناوين نوشته هاي مسافر تاريخ

مسافر تاريخ
[ شناسنامه ]
بعضــــــــــــــــــــــي ها را نميتوان دوست نداشت .. ! ...... پنج شنبه 93/1/28
بي تو به سر نمي شود :D ...... پنج شنبه 93/1/28
آيا شيطان وجود دارد؟؟؟؟ ...... شنبه 90/6/19
خليج هميشه پارس ما ...... شنبه 90/5/1
نام روزهاي ماه از زبان گذشتگانمان ...... شنبه 90/3/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها